BİLGİ MİMARLIK

Türkiye’nin öncü akademisyen ve tasarımcı mimarlarının ortak projesi olarak 2005 yılında açılan Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın ardından, 2009-2010 akademik yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Mimarlık Fakültesi kuruldu. BİLGİ Mimarlık lisans ve yüksek lisans programları eğitimlerini Santral Kampüsü’nde sürdürüyor.

Disiplinlerarası bir eğitim vermeyi hedefleyen BİLGİ Mimarlık Fakültesi, mimarlık alanında uluslararası standartları gözeterek oluşturuldu. Etkileşimli bir eğitim modeline göre tasarlanan Mimarlık Fakültesi’nde yer alan dört yıllık lisans programlarında, öğrenciler yoğunluklu olarak atölye ortamında eğitim görme imkânı bulacaklar.

BİLGİ Mimarlık’ta eğitim gören öğrencilerin, teknolojik, sosyal ve estetik alanlardaki yeniliklere açık bir eğitim ortamı aracılığıyla, güncel mesleki pratiklerle yoğun ilişki içinde bulunarak tecrübe kazanmaları sağlanacaktır.

BİLGİ Mimarlık Fakültesi bünyesindeki lisans programları birbiriyle etkileşim halindeki üç kulvar üzerinde temellenmektedir:

Dijital tasarı-hesaplama laboratuvar ve atölyeleri,
Fabrikasyon ve prototipleme laboratuvar ve atölyeleri,
Çağdaş kent, mimarlık ve tasarım kültürü araştırmaları/seminerleri/gezileri.

Prof.Dr. İhsan Bilgin

 

 

 

Neden Bilgi Mimarlık? 

”Mimarlık Fakültesi öğrencileri aktif olarak daha işin başında kendine sanat ve kültürün içinde kişisel bir dünya kurma durumundadır. Edilgen bir öğrenme sürecine tasarım merkezli mesleklerde yer yoktur. Tasarım eğitimi yaşam boyu öğrenmeyi gerektirir. ”

Günkut Akın’ın yazısının tamamı için klayın

 

“Tasarımcıların konuk öğretim görevlisi olarak davet edildiği bir yapının çok ötesinde tasarımcılarla akademisyenlerin birlikte kurduğu ve güncel problematikler doğrultusunda sürekli birlikte yeniledikleri bir oluşum BİLGİ MİMARLIK.”

İhsan Bilgin’in yazısının tamamı için tıklayın