Günkut Akın “Neden Bilgi Mimarlık?”

Tasarıma odaklanan meslekler teknik yönleriyle sürekli kendini yenilemek ve karşıladıkları toplumsal işlev nedeniyle yaşamın nabzını elinde tutmak zorundalar. Bu nedenle güncelliğin tam içinde durmaları önem taşır.  Ancak diğer taraftan bu tür meslekler dünyanın en eski uzmanlıklarıdır. Barınağı ve kenti üretir, insanın içinde devindiği mekanı ve kullandığı aleti tasarlarlar. Bu açıdan insanların dünyayla ilişkisine ait duyguların bir bölümünde onların olumlu veya olumsuz bir payı vardır. Bu azımsanmayacak bir sorumluluktur ve ucu politikaya uzanır. Burada verilen tanım, sözkonusu meslekleri ilk betimleyen tarihteki ustalardan beri hiç değişmez. Yapı tasarlamayı, onun mekanlarını donatmayı ve kullanım nesneleri üretmeyi kendine uğraş edinmek isteyenlerden talep edilen donanım fazladır. Neredeyse şöyle söylenebilir: tasarım öğrenmek her şeyi öğrenmektir.

Mimar için de İç mimar ve Endüstri Ürünleri Tasarımcısı için de bu geçerlidir. Açıktır ki bu kadar kapsamlı bir bilgi donanımı ne süresi belirli bir eğitimin, hatta ne de herhangi bir bilgi aktarma sisteminin üstesinden gelebileceği bir amaç olamaz. Ancak şu yapılabilir: tasarım merkezli mesleklerin kestirme çözümlerinin olmadığını ve bu mesleklerin kapsamlı bir arayış ve düşünme uğraşı olduğunu öğrencinin fark etmesi sağlanabilir. Farklı bir eğitim çabası içinde olan Fakültemizin yapmak istediği de budur. Dünyaya açık, güncel standartları izleyen ve dinamik eğitim kadromuzla ve ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesinin toplum, insan-bilimleri ve sanat alanlarındaki kapsamlı olanaklarıyla, Türkiye’deki tasarım eğitiminde önemli bir alternatif oluşturduğumuza inanıyoruz. Yakın geleceğin mimar, iç mimar ve endüstri ürünleri tasarımcılarının kendi yoluna çıkmadan önce yanına alması gereken bilgi ve güveni kazandığını görmek Fakültenin görevini iyi yaptığının işareti olacaktır.

Mimar, iç mimar ve endüstri ürünleri tasarımcılarının bilgi donanımı teknik ve sanatın birleşiminden oluşur. Teknik bilgileri şu anda ulaşılan düzeyde öğrenciye aktarmakta bir sorun bulunmamaktadır.  Doğal olarak eğitim sonrasında da güncel standartları izlemek gerekecektir. Ancak bu mesleklerin sanatsal boyutu okula başladığı ilk günden itibaren öğrencinin bireysel sorumluluğundadır. Gerçi bu açıdan da öğretim planında yoğun bir çaba gösterilmektedir. Ancak yine de tüm çaba bir yol göstermekten ileriye gidemez. Bu nedenle Mimarlık Fakültesi öğrencileri aktif olarak daha işin başında kendine sanat ve kültürün içinde kişisel bir dünya kurma durumundadır. Edilgen bir öğrenme sürecine tasarım merkezli mesleklerde yer yoktur. Tasarım eğitimi yaşam boyu öğrenmeyi gerektirir.